Bidasoako Bide Berdea egokitzea.
Endarlatsa-Doneztebe tartea

DONEZTEBE-BERA (Nafarroa)

FITXA TEKNIKOA
Proiektuaren egilea: Juan Carlos Ovalle Cortissoz
Sustatzailea:
Bertiz Partzuergo Turistikoa
Adjudikazioaren zenbatekoa:
521.236,76 €
Hasiera-data:
2.013ko martxoa
Amaiera-data:
2.013ko uztaila
Obraren zuzendariak:
Izaskun Abendaño eta Santiago Sánchez

 

 

Fase honetan honako jarduketak gauzatu ziren:
• N-121-A errepidearen azpiko pasabidea
Errepide nazionala P.K. 65+500aren altueran gurutzatu zen, Alkaiagako harrobian sartzeko lotunearen azpian. 57 m-ko luzera zuen azpiko pasabide bat exekutatu zen, barne sekzio libreko 3x3 m-ko kutxa karratu batez osatutakoa, hormigoi armatuzko hurrenez hurreneko 3 tarteetan in situ gauzatutakoa.

Hiru jarduketa tarte ezberdindu ziren:
- N-121-Aren paraleloa den bidea irekitzea (P.K. 21+493 – P.K. 21+586), azpiko pasabidera hurbldu eta sartzeko erabili zena. Ibilbide hau lehenengo metroetan errepidearekiko paralelo eta kota berdinean igarotzen zen, gero jaisten eta biratzen hasteko pasabidera sarbide izateko. 3 m-ko ebakidura zuen plataforma bat ireki zen eta zurezko baranda bat instalatu zen bide berdea eta errepidea bereizteko.
- Azpiko pasabidea aipatutako in situ kutxaz eta sartzeko hegal banaz osatuta egongo da, 10,50 eta 10 metroko luzera izango dutenak. Egitura hau bi fasetan egin zen beharrezkoa izan zelako trafikoa bi norabideetan eta txandaka mantentzea, ez baitzegoen desbideratzeko aukerarik. Trafikoa mantentzeko ezpondak mantentzeko, beharrezkoa izan zen mikropiloteen bi pantaila exekutatzea.
- Errepidearen azpiko pasabidearen ondoren, errekarekiko paraleloa zen bidearen tarte berri bat ireki zen P.K. 21+661etik P.K. 21+938ra. 3 metroko ebakidura zuen plataforma berri bat ireki zen harrizko bide berrientzat definituta zeuden jarduketei jarraiki. Maldarik handiena zuen arrapalaren tartea, P.K. 21+660 eta P.K. 21+695 artekoa, hormigoizko zoladurazko zoruarekin amaitu zen.

• Maila bereko bidegurutzeak NA-4000, NA-4020 errepidearekin eta Antiguo Ferrocarril del Trenbidea kalearekin.
• Igantziko bidegurutzearen ondoan (NA-4020) aglomeratu asfaltikozko bidea exekutatzea.
• N-121-Aren azpiko pasabidearen ondoan zabor-legarrezko bide berri bat exekutatzea, sarbide arrapalak izan ezik, hormigoizko zoladuraz egin baitziren.