Valentziako aeroportuko hegaldi eremuaren egokitzapenaren bigarren fasea

(Valentzia)

FITXA TEKNIKOA
Jabetza: AENA (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea)
Proiektua: TPF
Obraren zuzendaritza: José Carlos Sandoval eta José Manuel Obrero Diez
Adjudikazioaren zenbatekoa: 8.417.414 euro
Data: 2011-2013
Proiektuaren egilea: UTE CM-ECISA

 

 

Egazkinen Hegaldi Eremua eta Mugimendu Eremua araudiaren arabera egokitzeko lanak, aeroportuko zertifikazioa lortzeko beharrezkoak baidira. Aipatutako araudiak betetzeko, ondorengo ekintzak exekutatu dira:

-Rodaje kaleen fresaketa eta berriketa.

-Rodaje kaleen zabaleraren aldaketa (firme berriak barne, karga eta kargarik gabeko espaloiak baita ere. Sobrezabalerak)

-Drainatze sistema berri baten instalazio osoa rodaje kaleetan eta pistan.

-Balitzamendu argien aldaketa rodaje kaleetan eta auraudiarekiko beharrezkoak diren beste argi batzuen kokapena. Balitzamendu zirkuitoen instalazio elektriko berria (lehen mailako eta bigarreneko kableak, peine, arketak eta lotutako obra zibila, etab.)

-Nibelatutako pisten franjaren eta rodaje kaleen franjaren egokitasuna.

-Seinalizazioaren egokitasuna hegaldiaren eremuan, seinalizazio horizontala eta bertikaletan.