Aluminio janten fabrikazio nabea.

MAPSA

ORKOIEN (Nafarroa)

FITXA TEKNIKOA
Jabetza: MAPSA S.COOP. 
Proiektuaren Egilea: IS Group, Pablo Palacios, Javier Catalán
Adjudikazioaren zenbatekoa: 1.008.147,66 euro
Hasiera-data: 2016ko maiatza
Bukaera-data: 2017ko urrila
Kokalekua: Orkoien (Nafarroa)

 

 
 

Aluminio jantegintzarako nabe baten exekuzioan datza lana. Egungo eraikinera konexio berriekin atxikitutako obra berria da.

Nabearen azalera 2700 m2koa da. Zimenduak zapata isolatuen bidez egingo da, eta zimentazio luzeen bidez kanpoko muretean. Euste-horma bat egingo da espaloia maila haundiago batean dagoen lekuetan. Zimentazioaren gainean aurrefabrikatutako hormigoizko zutabe eta habe delta egitura jarriko da.

Estalkia in situ egingo da, Hacierco motako bi txapa Z perfilen bidez lotuta jarrita, arroka-ile feltro eta isolamendu bezala arroka-ile geruza bikoitza jarrita. Danpalon motako polikarbonato panelen bitartez lortzen da iluminazio zenitala.

Nabearen barruan gerokotasunarekin jarriko diren gordailu gunearen zimentazioa exekutatuko da. Gainera, 1000-1600kg/m2ko aurreikusitako karga batentzako kolaborazio-forjatu eta metalezko perfileriaz osatutako plataforma bat jarriko da. Bere gainean aurreikusitako zinta eta gordailuak jarriko dira.

Zolata azpiko instalazio guztiak zangan egingo dira, hala nola: euri-hodiak, fekal-hodiak, telefonia, komunikazio, elektrizitate eta hornikuntza. Estalkiko euriaren bilketa txapazko erretean eta PVCzko aspirazio tuberietan jarritako sifonezko sumideroen bitartez egingo da.