Iztuetako ur-erretentziorako biltegia

DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN (Gipuzkoa)

FITXA TEKNIKOA
Proiektuaren egileak: Fco. Javier Añó eta Miguel Salaberría
Sustatzailea:
Donostiako Udala
Adjudikazioaren zenbatekoa:
2.755.898,60 €
Hasiera-data:
2.013ko otsaila
Amaiera-data:
2.013ko abendua
Obraren zuzendaria:
Juan Ortiz de Zárate 

 

 
Hormigoi armatuzko tanke bat da, hormigoi armatuzko pantailak erabiliz eta ondoren barrua induskatuz gauzatutakoa. Honako baldintzak ditu:
 Barneko dimentsioak:
•Oinarriaren azalera: 1293.50 m2
•Uraren altuera kanal zentralean: 4,40 metro.
•Erretentzioaren bolumena: 6.000 m3
•Zolarriaren kota kanal zentralean: -2.20
•Arintze kota: 2.20
•Arintze luzera: 25.00 metro
•Arintzea garbitzeko sistema: ekaitzen tankearen barruan kokatutako flotatzaileen deflektoreen bidez.
Metro bateko lodiera duten hormigoi armatuzko pantailen bidez egindako egitura perimetrala:
•Pantailaren altuera: 10.87
•Pantaila landatzeko jarritako arroka kota: -5.82.
•Landatzearen altuera: 1 m.
•I. motako armatua: 806.00 m3. Goiko aldea. Egiako zubiaren ondoan.
•II. motako armatua: 1065.00 m3. Behealdea.
Egitura: hormigoi armatua:
•60 cm-ko diametroa duten hormigoi armatuzko habeak.
•Hormigoi armatuzko zolata.
•Hormigoi armatuzko estalkia eta portikoak.
Zolarriak eta maldak emendatzea zuntzekin armatutako hormigoiarekin.

SANEAMENDURAKO BILTEGIAK
-Tankera sartzen den kolektorea: hormigoi armatuzko 2000 mm-ko diametroa duen kolektorea, V motatakoa, 14,45 metroko luzera duena eta eremua eusteko bi aldeetan eskora-oholtzak jarrita egindakoa.

-Tanketik irteten den kolektorea: hormigoi armatuzko 2000 mm-ko diametroa duen kolektorea, V motatakoa. Serie indartuaren kontrolerako bi putzu aurrefabrikatu eta 25,90 metroko luzera duen kolektorea, tankearen irteeran eta kutxatilaren sarreran estankotasunerako juntadura malgua ditu.
-Tankearen sarreran eta irteeran taielak jartzea sare nagusitik isolatzeko.