Ingurumena Kudeatzeko Sistema

Construcciones Mariezcurrenaren helburua gure jarduketek ingurumenean eragiten duten inpaktua murriztea izan da beti; beraz, hainbat neurri hartzen ditugu ekosistemen garapena hobe bermatzeko asmoz. Horietako bat Ingurumena Kudeatzeko Sistema bat garatzea izan da, zeinaren bidez 1999. urteko maiatzan ingurumenaren ziurtagiria jaso genuen oraindik indarrean dagoen UNE-EN ISO 14001 arauari jarraiki.

Legeen eskakizunak betetzeko eta jasangarritasunean eta ingurumenaren egoeraren hobekuntzan aurrerapausoak emateko honako jarduketak burutzen ditugu:

1.- Ingurumenean inpaktua murrizteko prozedura sistemak egitea.
2.- Indarrean dagoen araudia betetzen dela ziurtatzeko kontrola.
3.- Baliabideak eraginkortasunez kudeatzea, kontsumo energetikoa minimizatuz eta ingurumena errespetatzen duten materialak erabiliz.
4.- Hondakinen kudeaketa: obretan hondakin guztiak sailkatzen dira ondoren trata edo deusezta daitezen.

 

Aspectos Ambientales y Desempeño Ambiental-2021

Nafarroako Gobernuko hondakinen diru-laguntza

 

Nafarroako Gobernuaren laguntzarekin

 GN4c D